Лучший коллективный договорҚостанай облысында Теле және радиоарналар, сондай-ақ интернет және әлеуметтік желілер арқылы (facebook, twitter, instagram, yvision және т.б.) Еңбек күні және «Еңбек жолы» конкурсының идеологиясын тарату

Еңбек күні және «Еңбек жолы» конкурсын мерекелеуге орайластырылған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі 2017 жылға бекітілген жоспар-кестеге сәйкес барлық мүдделі мемлекеттік органдар Мемлекет басшысының «Жалпыға ортақ еңбек қоғамы» идеясын ақпараттық ілгерілету жөнінде белсенді жұмыс жүргізеді.       

Жергілікті атқарушы органдардың сайттарында «Еңбек жолы» конкурсына қатысуға өтініштер қабылдау туралы ақпарат орналастырылды.

Казахский


Қазақстандағы конкурстың 10 жылдығына арналған Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі «Парыз» конкурсын ұйымдастыруға Солтүстік Қазақстан облысында дайындық жүргізілуде

Ағымдағы жыл басынан бері уәкілетті органдар, сондай-ақ аудандар мен Петропавл қ. жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдерінің (бұдан әрі – бөлімдер) мамандары ақпараттық жұмыстар жүргізу үшін әлеуметтік әріптестік және бизнестің әлеуметтік жауапкершілік принциптерін түсіндіру жұмыстарын жүргізуде.

Казахский


ТОО «АТО Щербактинский элеватор»

ТОО «АТО Щербактинский элеватор»

(Павлодарская область)

 

Количество работников: 50

Отрасль: сельское хозяйство

 

 Затраты предприятия на благоустройство и озеленение (области, города, района)300 тыс.тенге.

Доля затрат на охрану окружающей среды от совокупного годового дохода – 0,57%.

Неопределенный


ТОО «Сазанкурак»

ТОО «Сазанкурак»

(Атырауская область)

 

Количество работников: 23

Отрасль: разведка и добыча нефти

Лауреат прошлых лет:

2014 г. «Лучшее предприятие в области охраны труда» -1 место

 

Проведение доразведки и добычи углеводородного сырья на нефтяном месторождении «Сазанкурак».

Неопределенный


ТОО «Бірлік мал зауыты»

ТОО «Бірлік мал зауыты»

(Западно-Казахстанская область)

 

Количество работников: 175

Отрасль: сельское хозяйство (животноводство)

 

Коллективный договор содержит положения об оплате труда, предусматривающие дополнительные меры по стимулированию оплаты труда работникам:

Русский


ТОО «СТАН»

ТОО «Стан»

(Северо-Казахстанская область)

 

Количество работников: 44

Отрасль: выращивание и реализация растеневодческой и животноводческой продукции

 

Коллективный договор предусматривает:

Русский


ТОО «Цин-Каз»

ТОО «Цин-Каз»

(г. Алматы)

 

Количество работников: 130

Отрасль: переработка и консервирование фруктов и овощей

 

Коллективный договор предусматривает:

Русский


ТОО «Құрылысмет»

ТОО «Құрылысмет»

(Карагандинская область)

 

Количество работников: 1904

Отрасль: машиностроение

 

Коллективный договор предусматривает положения о социальной защите работников, гарантирует защиту их трудовых прав.

Организация является подписантом под Соглашением по продвижению Глобального договора ООН.

Русский


ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова»

ТОО «Экибастузская
ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова»

(Павлодарская область)

 

Количество работников: 1429

Отрасль: электроэнергетика

 

Коллективный договор содержит положения об оплате труда,
о продолжительности рабочего времени и времени отдыха, трудовых отпусках, социальных гарантиях, льготах и компенсациях.

Коллективный договор предусматривает положения о социальной защите работников, гарантирует защиту их трудовых прав.

Русский


ТОО «Сагиз Петролеум Компани»

ТОО «Сагиз Петролеум Компани»

(Актюбинская область)

 

Количество работников: 496

Отрасль: добыча углеводородного сырья

 

Коллективный договор ТОО «Сагиз Петролеум Компани» содержит положения об оплате труда, о продолжительности рабочего времени и времени отдыха, трудовых отпусках, социальных гарантиях, льготах и компенсациях.

За 2015 г. создано 17, а за первое полугодие 2016 года -  24 новых рабочих мест.

Русский

Страницы

Подписка на Лучший коллективный договор